Opština Ražanj

Opština Ražanj

Lokacija Opština Ražanj pripada Nišavskom okrugu u Republici Srbiji. Opština Ražanj se nalazi na raskršću Balkanske i Karpatske Srbije i Velikog i Južnog Pomoravlja, Okružena je Opštinama Kruševac, Aleksinac, Soko Banja, Boljevac, Paraćin i Ćićevac. Nalazi se na koridoru 10 i njenom teritorijom prolazi najznačajnija Republička drumska saobraćajnica auto put Beograd – Niš. Saobraćaj Pored medjunarodnog puta visokog ranga E-75 jugozapadnu granicu opštine tangira i magistralna zeleznička pruga Beograd – Niš te je, pored drumskog stanovništvu ovog područja dostupni i železnički saobraćaj. Najbliži, Niški aerodrom nalazi se na oko 50km od područja opštine Ražanj. Dužina puteva je oko 102 km od čega su 92 km putevi sa asvaltnom podlogom. Veza opštine sa okruženjem ostvaruje se sa preko 38 km regionalnih puteva a drumske komunikacije upotpunjuje i 64 km lokalnih puteva unutar opštine. Stanovništno Opština Ražanj pripada grupi manjih opština. Na teritoriji od oko 289 km2 živi oko 11.369 stanovnika ili 39 stanovnika po km2 (po popisu iz 2002 godine). Po gustini naseljenosti opština Ražanj znatno zaostaje u odnosu na regionalni i republički prosek. Po popisu iz 2002 godine broj stanovnika u 23 naselja izgleda ovako Ražanj – 1.537 stanovnika, Vitoševac – 1.277 stanovnika, Smilovac – 1.052 stanovnika, Skorica – 958 stanovnika, Novi Bračin – 568 stanovnika, Madjere – 525 stanovnika, Podgorac – 516 stanovnika, Praskovče – 511 stanovnika, Crni Kao – 504 stanovnika, Šetka – 471 stanovnika, Rujište – 413 stanovnika, Pardik – 385 stanovnika, Stari Bračin – 371 stanovnika, Varoš – 360 stanovnika, Pretrakovac – 326 stanovnika, Lipovac – 298 stanovnika, Braljina – 266 stanovnika, Poslon 264 stanovnika, Čubura -194 stanovnika, Grabovo – 193 stanovnika, Maletina – 188 stanovnika, Maćija – 126 stanovnika, Cerovo – 66 stanovnika. Nacionalnu strukturu stanovništva čine Srbi 11046 Crnogorci 4, Albanci 6, Bugari 7, Makedonci 8, Muslimani 1, romi 182, Rusi 1, Slovenci 4, Hrvati 3. Privreda Poljoprivreda ima najveći razvojni značaj, zahvata površinu od 17.092 hehtara ili 58.3% ukupne površine teritorije opštine. Šume i šumsko zemljište zahvataju površinu od 10.379 hehtara ili 40%. U neposrednoj blizini Rašžnja nalazi se i nalazište gline koja je pogodna za proizvodnju gradjevinskog materijala. U opštini Ražanj ima manji broj privatnih firmi koje rade kao i par društvenih preduzeća koja sa veoma malim kapacitetima rade. Kultura Manifestacija ’’Dani Save Jeremića’’, Dom kulture, Opštinska narodna biblioteka, KUD Sava Jeremić, Književni klub ’’ Desanka Maksimović i umetničke kolonije u manastiru Sv. Roman i crkvi Sv. Petar su najznačajniji oblici kulturnog stvaralaštva. Od 2000 godine Književna kolonija ’’Juhorskog oka’’ – Svojnovo, ostvaruje se po jedan dan u opštini Ražanj (Skorica, Sv. Roman, Grabovo, Pardik, Vitoševac). Značajan doprinos na ovom polju daje sve veći broj izdatih knjiga ovdašnjih pisaca kojih je sve više. Naseljena mesta u opštini Ražanj su:
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates