Opština Ćićevac

Opština Ćićevac

Lokacija
Opština Ćićevac pripada Rasinskom okrugu u Republici Srbiji. Teritorija opštine Ćićevac se sa severne strane graniči opštinom Paraćin, sa istoka opštinom Ražanj, sa zapada opštinom Varvarin i sa jugozapada sa opštinom Kruševac. Područje opštine Ćićevac prostire se na površinu od 124 km2. Reljef Istočni deo opštine prema Bukoviku reljef je zatalasan 4 do 10 stepeni a zapadni je Moravište, potpuno ravan. Ova dva terena deli put Pojate – Kruševac. Jednim delom opštinskog atara protiče Južna Morava i u blizini Stalaća sastaje se sa Zapadnom Moravom, tako da se tokovi sve tri Morave nalaze u ataru ćićevačke opštine. Stanovništvo Ukupan broj stanovnika po popisu iz 2002 godine u svih deset naselja koja pripadaju opštini Ćićevac je 10.751 stanovnika. Po naseljima: Ćićevac – 5.086 stanovnika, Stalać – 1.843 stanovnika, Pojate – 994 stanovnika, Lućina – 903 stanovnika, Grad Stalać – 801 stanovnika, Pločnik – 597 stanovnika, Mrzenica – 221 stanovnika, Braljina (Kruševačka) – 181 stanovnika, Trubarevo – 152 stanovnika, , Mojsinje – 36 stanovnika. Saobraćaj U Stalaću se račva pruga Beograd – Niš prema Kruševcu, Kraljevu i dalje ka Jadranskom moru. Prvi voz kroz ćićevačku opštinu prošao je 1884 godine. Godine 1910 izgradjena je uskotračna železnička pruga od Paraćina do Kraljeva. Kroz ćićevačku teritoriju prolazi najvažniji balkanski put dolinom Velike Morave. Velikomoravski put koji se odvaja od Carigradskog druma kod Pojata nastavlja kroz Ćićevac paralelno sa Velikom Moravom ka Kruševcu, Kraljevu i dalje. Privreda Ugalj lignita je na teritoriji opštine pronadjen 1884 godine i posle relativno kratke eksploatacije ugašen pedesetih godina XX veka. Za potrebe eksploatacije drveta iz Bukovika (impregnacija i danas radi u Ćićevcu) izgradjen je industrijski kolosek 1903 godine. Pruga dužine 23 km je povezivala Ćićevac sa Bukovikom. Pruga je ugašena 1930 godine a nekoliko godina kasnije demontiran je i industrijski kolosek. Ćićevac je svojevremenom bio poznat po creparstvu, mlinarstvu, konopljarstvu, kožarstvu, trgovini, ugostiteljstvu itd. Ciglana i betonjerka u Stalaću daju izvestan pečat privrede ove opštine, kao i veoma pogodni geo polozaj (blizina auto puta E-75), pruza mogućnost da se razvije mala privreda. U Pojatu na domak Ćićevca već postoji neki tip industrijske zone gde postoje desetine manjih preduzeća koji veoma uspešno rada kao i jedna veća fabrika (isturena prozvodnja Trayal - Kruševac). Kultura Centar za kulturu opštine Ćićevac u čijem je sastavu biblioteka, bioskop i lokalni radio nosilac je većine kulturnih manifestacija. Najdužu tradiciju imaju likovna kolonija ’’Grabovo’’ i turistička manifestacija ’’Morava nas voda odranila’’ pored kule Todora od Stalaća. Ovaj centar je poslednjih godina domaćin okružne smotre likovnih stvaralaca amatera koji ima takmičarski karakter. Pri centru za kulturu radi i KUD ’’Moravac’’. Sabor ’’Pod krilima arhangela’’ ima likovnu koloniju, pesničke, muzičke i pozorišne programe. Književna kolonija Svojnovo, koja je sastavni deo Kulturološkog projekta ’’Juhorsko oko’’, ostvarena je u četiri navrata i u opštini Ćićevac (Pojate, Sv. Arhangeli u Stalaću).
Naseljena mesta u Opštini Ćićevac su:
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates