Cicevac-Razanj NeZavisan web portal

Ćićevac i Ražanj Srbija koja nestaje

 

razanj-cicevac

Popisani broj stanovnika Ćićevca i Ražnja bio je 18.626 u 2011. godini i uporediv je sa brojem stanovnika u ove dve opštine u 1895. godini. Najveći zbirni broj stanovnika ove dve opštine imale su na popisu 1953 godine (31.989 lica) i od tada počinje njegov pad. Broj stanovnika ove dve opštine, usled visoke stope nataliteta, povećavan je za 420 godišnje, između 1884. i 1890. godine, zatim za 371 lice do 1895. godine da bi Balkanski ratovi i Prvi svetski rat smanjili godišnji porast na 150 stanovnika, od 1895. do 1921. godine. On je ubrzan na 401 lice godišnje, do 1931. godine, zatim po 289 stanovnika do 1948. godine, i 259 godišnje do 1953. godine, a da bi nakon toga nastupio pad broja stanovnika koji traje punih 60 godina. Između dva popisa, od 2002. do 2011. broj stanovnika se smanjivao za 393 u proseku godišnje. Takvim tempom za nekoliko godina imaće manje stanovnika nego pod Turcima, pre više stotina godina. Do 2006. godine Ražanj je imao veći broj stanovnika od Ćićevca, ali je od 2007. godine Ćićevac brojniji jer ima više rođenih i manje umrlih godišnje. Nakon Drugog svetskog rata Ražanj je imao 60% više stanovnika od Ćićevca. Kao izrazito poljoprivredna sredina Ražanj je teže pogođen industrijskom politikom nakon Drugog svetskog rata od Ćićevca, jer je Ćićevac, iako manji po broju stanovnika imao dva puta veći broj zaposlenih, a u industriji od 2 do 5,5 puta. Najveći broj zaposlenih Ćićevac (2.598) i Ražanj (1.532) imali su davne 1989 godine, da bi im sada broj bio smanjen na 1.019 i na 514 lica, respektivno. To je znatno manje nego 1971. godine i verovatno uporedivo sa krajem pedesetih godina prošlog veka. Udeo Srba u ukupnom broju stanovnika je neznatno smanjen jer su Romi stabilni u broju i iznosi 95,7% u Ćićevcu i 96,3% u Ražnju. Ima i malo Makedonaca, Crnogoraca i Hrvata, ali se verovatno radi o izuzetno starim osobama doseljenim pre više decenija. U obe opštine je izuzetno niska stopa zaposlenosti stanovništva, ne računajući poljoprivredno stanovništvo, i iznosi 15,8 na sto lica u Ćićevcu i 8,9 u Ražnju.

tekst je preuzet sa  web sajta Makroekonomija

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates